Trong định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp, công ty du lịch Song Châu Đà Lạt đã hưởng ứng mạnh mẽ, tham dự đầy đủ và xin chân thành cảm ơn Chi cục đo lường chất lượng Lâm Đồng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã triển khai, hỗ trợ các doanh nghiệp các lớp đòa tạo huấn luyện nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, sàn xuất và quản lý.

Xin chân thành cảm ơn trung tâm đào tạo trực thuộc Tổng cục tiêu chuẩn do lường chất lượng Việt Nam các khóa đào tạo tháng 7/2017:

  • THỰC HÀNH 5S TRÊN NỀN TẢNG CẢI TIẾN LIÊN TỤC KAIZEN
  • QUẢN LÝ TRÊN MÔ HÌNH TÍCH HỢP LEAN 6 SIGMA
  • KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

 

Sau khóa các khóa đào tạo, huấn luyện trên toàn thể các thành viên công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt đã có những kiến thức cơ bản và chuyên sau về các mô hình quản lý, làm việc nhóm và quan trọng hơn nữa là làm thay đổi tư duy về chất lượng sản phẩm dịch vụ. Tất cả các điều kiện trên sẽ góp phần trong định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của chính công ty.

Chúng tôi, toàn thể thành viên tham dự cũng như công ty du lịch Song Châu Đà Lạt xin chân thành cảm ơn và mong muốn có những khóa huấn luyện, đào tạo tương tư trong thời gian tới.

Chúng tôi, các doanh nghiệp sẽ luôn hưởng ứng và đồng hành.

Xin cảm ơn!