BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH DU LỊCH

(Ban hành theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TRÍCH LỌC TỪNG ĐỐI TƯỢNG AP1 DỤNG

Nội dung 02 (Điều 4 – Quyết định)

NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM ĐỐI VƠI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DU LỊCH

Mục 1. Nội dung quy tắc ứng xử

 1. Tuân thủ pháp luật và các quy định của địa phương trong kinh doanh du lịch.
 2. Niêm yết công khai và bán đúng giá dịch vụ, không bán cao hơn giá niêm yết.
 3. Tư vấn trung thực, đầy đủ về sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách du lịch.
 4. Cung cấp hàng hóa, dịch vụ đúng số lượng, chất lượng cho khách du lịch.
 5. Ứng xử đúng mực, thân thiện, trách nhiệm, tôn trọng khách hàng.
 6. Cạnh tranh lành mạnh, giữ uy tín trong quan hệ với khách hàng, đối tác.
 7. Có trách nhiệm với môi trường và xã hội trong hoạt động kinh doanh du lịch.
 8. Cung cấp đầy đủ thông tin về các quy định của pháp luật, nội quy của điểm đến, cách thức sử dụng dịch vụ; thông tin về văn hóa, tập quán, tín ngưỡng tại điểm đến; có bảng nội quy, hướng dẫn, cảnh báo khách du lịch về hoạt động du lịch tại điểm đến.
 9. Sẵn sàng, tích cực hỗ trợ khách du lịch trong trường hợp xảy ra tai nạn, rủi ro liên quan đến trách nhiệm và khi có yêu cầu.
 10. Không cung cấp các sản phẩm, dịch vụ không đảm bảo chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ.
 11. Không chèo kéo, đeo bám, nài ép khách du lịch.
 12. Không có hành vi, thái độ phân biệt đối xử với khách du lịch.
 13. Không lợi dụng thời điểm đông khách để nâng giá, ép giá, cung cấp dịch vụ kém chất lượng cho khách du lịch.
 14. Không xả thải, sử dụng nguyên vật liệu gây tác động xấu tới môi trường.
 15. Không sử dụng thương hiệu của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch khác để quảng bá cho sản phẩm của mình.

Mục 2. Tóm tắt quy tắc ứng xử

 1. Tuân thủ pháp luật kinh doanh du lịch và pháp luật liên quan.
 2. Niêm yết công khai giá, dịch vụ.
 3. Thông tin trung thực về sản phẩm, dịch vụ.
 4. Cung cấp dịch vụ, hàng hóa đảm bảo số lượng, chất lượng.
 5. Thân thiện, trách nhiệm, tôn trọng khách du lịch.
 6. Cạnh tranh lành mạnh, giữ uy tín.
 7. Có trách nhiệm với môi trường và xã hội;
 8. Cung cấp đầy đủ thông tin về điểm đến.
 9. Sẵn sàng hỗ trợ khách du lịch.
 10. Không cung cấp hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
 11. Không chèo kéo, đeo bám khách du lịch.
 12. Không phân biệt đối xử với khách du lịch.
 13. Không lợi dụng thời điểm đông khách để ép khách du lịch.
 14. Không xả thải gây ô nhiễm môi trường.
 15. Không sử dụng, giả mạo thương hiệu của đơn vị khác.

Mục 3. Thông điệp về ứng xử văn minh của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch

 =====>>>>   Chuyên nghiệp

 =========>>>>>>>>>>>Thương hiệu

 ====================>>>>>>>.Chất lượng

Công ty du lịch Song Châu Đà Lạt cùng đồng hành với Quy tắc ứng xử văn mình.

www.songchaudalattravel.com