Theo thông tin tổng hợp từ phòng kinh doanh công ty du lịch Song Châu Đà Lạt, Song Châu Đà Lạt Travel thông tin về việc ban hành và áp dụng bộ tiêu chí công nhận mô hình "Tuyến du lịch canh nông" và "Điểm du lịch canh nông" của tỉnh Lâm Đồng.
Cụ thể, Quyết định được Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ông Phạm S ký ngày 23 tháng 10 năm 2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí công nhận  mô hình "Tuyến du lịch canh nông" và "Điểm du lịch canh nông" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo số 2291/QĐ-UBND.

Quyết định ban hành bộ tiêu chí công nhận mô hình "Tuyến và Điểm Du lịch Canh nông" tỉnh Lâm Đồng dựa trên cơ sở luật định:

  • Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
  • Luật du lịch ngày 14/6/2005 và Luật Du lịch 2017 (sửa chữa) ngày 19/6/2017 có hiệu lực vào ngày 1/1/2018 (Luật Du lịch 2017);
  • Quyết định 1499/QĐ-UBND ngày 6/7/2017 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 8-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 16/11/2016 của tỉnh Lâm Đồng;
  • Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt đề án thí điểm xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp trên tỉnh Lâm Đồng;
  • Cùng đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng,

Bộ tiêu chí công nhận mô hình "Tuyến du lịch canh nông" và "Điểm du lịch canh nông" được hình hành và ban hành áp dụng trên toàn tỉnh.

Đà Lạt nói tiêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung là địa phương đi đầu về du lịch nông nghiệp công nghệ cao (đặc trưng lợi thế về nông sản địa phương) nên việc ban hành bộ tiêu chí công nhận mô hình tuyến du lịch canh nông và điểm du lịch canh nông là một trong những yêu cầu tất yếu, hỗ trợ cho sự phát triển du lịch tỉnh một cách mạnh mẽ, bền vững. Đồng thời hỗ trợ việc quảng bá, xúc tiến giá trị nông sản Đà Lạt - Lâm Đồng một cách mạnh mẽ và hiệu quả nhất.

Công ty du lịch Song Châu Đà Lạt xin trích dẫn những tiêu chí chính của bộ tiêu chí công nhận mô hình tuyến du lịch canh nông và điểm du lịch canh nông theo quyết định 2291/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng.

BỘ TIÊU CHÍ CÔNG NHẬN TUYẾN DU LỊCH CANH NÔNG - LÂM ĐỒNG 2017

 

BỘ TIÊU CHÍ CÔNG NHẬN ĐIỂM DU LỊCH CANH NÔNG - LÂM ĐỒNG 2017

Lưu ý: 

  • Điểm tự chấm do tổ chức, cá nhân tự chấm khi đề xuất.
  • Điểm thực tế là điểm do đoàn thẩm định chấm khi kiểm tra.
  • Mô hình "Tuyết Điểm" đủ điều kiện để công nhận khi đạt từ 80% tiêu chí (tương đương 26/32 tiêu chí trở lên).

Tổng hợp bởi phòng kinh doanh công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt

www.songchaugroup.com

Song Châu Đà Lạt Travel đưa tin
www.songchaudalattravel.com